حرف اول / گام دوم انقلاب پيشتاز در مسير سربلندي

به قلم مدير مسئول

جهان گواه است که چگونه انقلاب اسلامي ايران به شکرانه‌ي الهي گام نخست خود  را در بازه‌ي زماني چهل ساله با تحفظ بر همه‌ي مباني و اصول مترقي و روزآمد خود پشت‌سر گذاشت و با توانمندي و استحکام و صلابت بيشتري گام چهل ساله‌ي دوم خود را بر مي‌دارد. به رغم همه‌ي مشکلات و نارسايي‌ها و سختي‌هاي طاقت‌فرسايي که انقلاب با آن روبه‌رو بوده و احيانا از اين پس با شديدتر از آن روبه‌رو خواهد بود، انقلاب اسلامي در مسير سربلندي و شکوهمندي همچنان پيشتاز است.