حرف اول / گام دوم انقلاب پيشتاز در مسير سربلندي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

جهان گواه است که چگونه انقلاب اسلامي ايران به شکرانه‌ي الهي گام نخست خود  را در بازه‌ي زماني چهل ساله با تحفظ بر همه‌ي مباني و اصول مترقي و روزآمد خود پشت‌سر گذاشت و با توانمندي و استحکام و صلابت بيشتري گام چهل ساله‌ي دوم خود را بر مي‌دارد. به رغم همه‌ي مشکلات و نارسايي‌ها و سختي‌هاي طاقت‌فرسايي که انقلاب با آن روبه‌رو بوده و احيانا از اين پس با شديدتر از آن روبه‌رو خواهد بود، انقلاب اسلامي در مسير سربلندي و شکوهمندي همچنان پيشتاز است.