فقه و پيشرفت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت‌و گو نشريه فرهنگ پويا با آيت‌الله محسن اراکي

آيتالله حاجشيخ محسن اراکي را ميتوان از شاگرد برجستهي يک نسل از بزرگان و برجستگان نجف اشرف با روحية انقلابي برشمرد که با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، خود را وقف نظام مقدس اسلامي کرد. او که آغاز مسئوليتهايش با حکم شهيد قدوسي و رياست دادگاههاي انقلاب اسلامي آبادان و خرمشهر در سال 1359 بود، بنيانگذاري «سپاه بدر» و نمايندگي مقام معظم رهبري در اروپا و نمايندگي مجلس خبرگان رهبري و... را در کارنامه خود دارد و در سال 1391 با حکم مقام معظم رهبري به دبير کلي مجمع تقريب مذاهب اسلامي منصوب شد. هم اکنون اين شخصيت علمي و انقلابي در کنار اين مسئوليت خطير و تدريس و تحقيق و همچنان به دفاع از مباني نظام مقدس اسلامي ميپردازد، ويژگيهاي اين شخصيت علمي و انقلابي، مجله فرهنگ پويا را بر آن داشت تا درباره «پيشرفت و عدالت» با وي به گفتوگو بنشيند. آن چه در ادامه ميآيد مصاحبه با شخصيتي است که هم در عرصه انديشه و هم در حوزه عمل، ميدانهاي گوناگوني را پشت سر نهاده است...