تعاملات مالي در عرصه بين‌الملل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت‌وگوي فرهنگ پويا با دکتر محمد نعمتي

دکتر محمد نعمتي سال 75 در شهر مقدس مشهد ديده به جهان گشود. تحصيلات خود را تا مقطع دبيرستان در اين شهر گذراند و در رشته رياضي فارغالتحصيل شد. سپس وارد دانشگاه شد و تا مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه امام صادق(ع) مشغول بود. مدرک دکتراي خود را با گرايش اقتصاد اسلامي از دانشگاه تهران کسب کرد. وي از سال 68 تاکنون در هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع) به فعاليتهاي آموزش و پژوهشي ميپردازد و داراي آثار علمي است. نشريه فرهنگ پويا در زمينه تعاملات مالي بينالمللي با ايشان گفتو گو کرده است که در ذيل تقديم شما ميشود...