نفوذ از دكتراي مرحمتي تا شكلات سفارشي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سخنراني دكتر منوچهر محمدي در سي‌امين نشست انجمن فارغ‌التحصيلان در 27/9/94

ببينيم نفوذ واقعيت دارد يا ندارد. مساله بسيار مهمي است. عده‌اي مي‌گويند اصلا واقعيت ندارد. نفوذ کجاست؟ زماني است که ما يک دشمني داريم و اين دشمن در مقابل ما هست و به هيچ چيز جز شکست ما هم قانع نيست. اولا فرق است بين نفوذ و جاسوسي، جاسوس ماموري است که بايد در داخل يک جامعه‌اي بيايد، اطلاعات محرمانه سرّي را جمع کند و براي تحليل تصميم‌گيرندگان بفرستند. کار ديگري نمي‌کند. ولي نفوذي خودش تحليل‌گر است؛ در عين حال اجراکننده هم هست. بايد بين اين دو فرق بگذاريم...