نظام سرمايه داري خودِ نفوذ است

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مصاحبه با مهندس ابراهيم محمدزاده

كلام امام را كه بر زبان جاري مي‌كند، بغضش مي‌تركد و اشك از ديدگانش جاري مي‌شود، چنان صحيفه امام را در بَغل مي‌گيرد كه گويي قدسيان، كتاب مقدس را در آغوش مي‌گيرند. انقلاب را انقلاب پابرهنگان مي‌داند و نقطه پايانش را فاصله‌گرفتن از همين قشر و فاصله‌گرفتن مسؤولان از دغدغه پابرهنگان را فاصله‌گرفتن از امام و انقلاب برمي‌شمارد و به تبع فاصله‌گرفتن از اسلام ناب. همين نگاه، كار دستش داده است و مي‌دهد، آناني كه نگاهش را برنمي‌تافتند، افراطي خواندندش و از او فاصله گرفتند؛ اين فاصله‌گرفتن نه‌تنها او را ناراحت نكرد بلكه به وي فرصتي داد تا با رويش‌هاي نو انقلاب امام دم‌خور شود و براي آنان بشود مراد و مفسّر صحيفه امام...

اين مبارز دوران نهضت، پيشكسوت جبهه و جهاد، و فعّال فرهنگي دوران ثبت نظام در دوره گذار انقلاب از مرحلة بحران به مرحله آرامش، امروز جايي دارد در يكي از اتاق‌هاي كيهان. مهندس ابراهيم محمدزاده نامي آشنا براي همه پيروان و رهروان اسلام انقلابي است با خاطراتي ناب كه حتي حضرت آقا به او توصيه كرده‌اند آن را به رشته تحرير درآورد. دوشنبه مهمان كيهان بودم و ما‌ (حجت‌الاسلام اشكوري، حجت‌الاسلام دهشيري و ابراهيم‌زاده) با زحمت‌هاي برادر عزيز آقاي دانشگر به ساختمان كيهان وارد شديم. كيهان نه‌تنها براي ما بلكه براي همه دلسوزان نظام و انقلاب جايي آشناست با آن ساختمان ساده و كارمنداني با لباس‌هاي ساده كه هرگز با نفوذ به سادگي برخورد نكرده و هيچ فرصتي را نيز در مقابله با جريان نفوذ از دست نداده و تا به امروز هم هزينه‌هاي سنگيني را براي اين مجاهدت ديني و ملي خود پرداخت كرده‌اند. نماز جماعت در اين مؤسسه، تنها جايي است كه همه را از ميز كارشان جدا مي‌كند و آن‌ها را گرد هم مي‌آورد، آن‌جا بود كه حاج حسين شريعتمداري، حاج حسن شايان‌فر، آقاي محمدزاده، ايماني، و... را ديديم. مهمان حاج حسن بوديم، حاج حسن به احترام ما نشست و پس از خوردن آبگوشتي ساده در جلسه‌اي كه آن سوي ميز حاج حسن شايان‌فر بود و مهندس ابراهيم محمدزاده و آقاي بهمن دُرّي و اين طرف ما، گفت‌وگو شروع شد؛ هم حاج حسن و هم آقاي دُرّي مطالب كليدي را گفتند براي جلوبردن و نتيجه‌گيري از گفت‌وگو ما با آقاي ابراهيم محمدزاده كه مطالب اين دو بزرگوار را گذاشتيم براي استفاده در فرصتي ديگر.

آقاي محمدزاده مطالب و خاطرات نابي را گفتند و از ما خواستند جايي گفته نشود و ما به پاس امانت‌داري، بخش‌هاي قابل توجهي از گفت‌وگو را حذف و تنها بخشي را انتخاب كرديم كه اين پير مجاهد از «نظام سرمايه‌داري» و «سرمايه‌داران زالوصفت» به خود نفوذ ياد كردند البته با همان ادبيات صميمي و صريح ايشان...