خطر نفوذ از ديدگاه استاد شهيد مطهري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

رضا محمدي فيروزجايي

با بررسي ديدگاه‌هاي استاد شهيد مرتضي مطهري در مورد موضوع نفوذ دشمنان در جبهه حق و به‌ويژه در انقلاب اسلامي ‌مي‌توان به طور کلي به چند مساله پرداخت. مساله اول، وجود پديده مخوفي به نام استعمار است که همواره درصدد نفوذ در کشورهاي مستقل است. مساله دوم، وجود خطر بزرگي به نام نفوذ است و مهم‌تر از آن راه‌هاي برخورد با اين خطر است. مساله آخر نيز عبارت از اصول مهم در روابط بين‌الملل و نسبت آن با مساله نفوذ است که کوشيده‌ايم تا در اين مقاله، به صورت گذرا به آن بپردازيم...