حرف اول

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

... به ياد آژيرهاي وضعيت قرمز دوران بسيار خاطره‌انگيز هشت سال دفاع مقدس...

توجه! توجه! مقالاتي که پيش رو داريد، علامت وضعيت قرمز است و معنا و مفهوم آن اين است که خطر نفوذ دشمن قطعي است. با تکيه بر ولايت فقيه و رهنمودهاي امام خامنه‌اي به پناهگاه امن ولايت پناه بريد تا در سايه‌سار چتر برافراشتة ولي و ولايت‌فقيه از شر و فتنة دشمنان در امان بمانيد...