اعتدال، ايستگاه قطار انقلاب نيست

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

 اين تنها مکتب اسلام بود که توانست، ملت در راه مانده ايران را از حضيض ذلت برهاند و بر قله رفعت و عزت بنشاند و نه‌تنها مکاتب و قدرت‌هاي بزرگ دنيا را به چالش بکشاند، بلکه با به ظهور رساندن نصرت‌هاي الهي و امدادهاي غيبي، دروازه‌اي فراتر از معادلات مادي را فرا روي امت بگشايد. اين هديه الهي، پاداش تمسک مردم به اسلام بوده؛ آن هم اسلام نابي که در پيروي از «قرآن» و «عترت» خلاصه مي‌شود و بس...