اعتدال يا نبش قبر اصلاحات؟

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حجت احسان‌بخش

هنگامي که در رقابت‌هاي انتخاباتي، شعار اعتدال از سوي دکتر روحاني مطرح شد، بسياري فکر مي‌کردند، با روي کار آمدن دولت اعتدال، اعتدال نيز محقق خواهد شد. اگر يکي از مصاديق اعتدال توجه به نظرات ديگر کانديداها و طرفداران آن‌ها باشد، با روي کار آمدن دولت اعتدال، انتظار مي‌رفت که به اين مسئله به‌صورت روش‌مند توجه شود، نه آن‌که خود را محدود به آراي يک گروه سياسي خاص نمايد. متأسفانه دولت مدعي اعتدال آنقدر رنگ و بوي جريان سياسي اصلاحات به خود گرفته که روزنه‌هاي اميد به اعتدال را در اين عرصه بسيار کم‌رنگ کرده است. در دوره اصلاحات پديده‌اي به نام «روزنامه‌هاي زنجيره‌اي» با بيان کردن مطالبي عليه مباني اسلام ناب سعي بر ايجاد شبهه و مسموم کردن جامعه ظهور کرد و هر از گاهي به دليل افراط بيش از حد، برخي از آن‌ها تعطيل مي‌شدند اما با تاسيس روزنامه ديگري با همان مشيِ افراطي راه خود را ادامه مي‌دادند. با کمال تأسف با آمدن دولت کنوني، باز شاهد شبهه‌افکني‌ها و دروغ‌پردازي‌هايي از همان نوع هستيم که برآنند تا خوانندگان خود را به کج‌راهه سوق دهند. در همين راستا روزنامه بهار مطلبي بسيار توهين‌آميز به ساحت اميرالمومنين علي (عليه‌السلام) نوشت که از آن بوي تکرار مقالات فتنه‌انگيز دهه 70 به مشام مي‌رسيد...