رابطه گرگ و ميش در سايه اعتدال

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سيدمحمد حسيني

جرياني که خود را طرفدار «اعتدال» مي‌ناميد، توانست در انتخابات رياست جمهوري با اختلاف ناچيزي از ساير رقباي خود پيشي بگيرد و کرسي رياست جمهوري را صاحب شود تا عملا قوه مجريه کشور را در دست گرفته باشد. آنچه ذهن مردم را به خود مشغول کرده و بايد بررسي شود، معناي اعتدال است که مدام توسط اين جريان مطرح مي‌شود. از طرف ديگر اين جريان چنين وانمود مي‌کند که دولت قبلي دچار افراط يا تفريط بوده و ما رويه اعتدال را در پيش گرفته‌ايم. مي‌خواهيم بدانيم اين ادعا تا چه حد صحيح است لذا بايد به بررسي اهداف و عملکرد آن‌ها بپردازيم تا از اين طريق توان تحليل و بررسي حوادث حال و آينده را داشته باشيم...