حجاب مرزها را درمي‌نوردد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

معصومه زارعي

حجاب اعتقاد يک زن مسلمان و تأکيد بر نگهداري آن فرهنگ و هويت است. اما غربي‌ها همچنان که در عرصه سياست به تحريف واژه‌هايي چون صلح، دموکراسي، حقوق بشر و ... پرداختند، در عرصه فرهنگ نيز به جابه‌جايي مفاهيم دست زدند. حجاب و عفاف از ارزش‌هاي والايي است که در فرهنگ ليبراليستي به کمترين معناي خود تنزل يافته و به تروريسم و افراطي‌گري متهم شده است. اما هنوز در غرب زناني هستند که در برابر استحاله فرهنگي تمدن غربي ايستاده‌اند، به خاطر حجاب و عفافشان از تحصيل و يا کمترين امکانات درماني محروم شده‌اند. بعضي مناصب اجتماعي‌شان را از دست داده‌اند و بعضي... اما دردناک‌ترين و در عين حال پرافتخارترين هزينه براي حجاب آن است که جان خود را در راه عفاف و حجاب ببخشي...