اصلاح‌طلبان و انتخابات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مردم‌سالاري در انقلاب اسلامي، مبتني بر اصول مترقي توحيد و ولايت، امري جدي، واقعي و زيربنايي است. چراکه چرخش قدرت در ايران متکي به آراي عمومي است و کشور بر اساس خواست مردم اداره شده و عبور از بحران‌ها و فتنه‌ها، با حضور مردم و به دست مردم تحقق ميابد و همين امر موجب استمرار نظام اسلامي و پيشرفت و بالندگي آن شده است. چراکه بر اساس آموزه‌ها و سنت‌هاي الهي، هيچ تغيير و تحولي بدون خواست عمومي مردم رخ نمي‌دهد:...