توانمندی، پیشبرنده¬ی اهداف انقلاب

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

يکي از معيارهاي مهم مديريتي براي گزينش دولتمرد اسلامي برخورداري توان اداره امور است، براي اداره‌ي امور جامعه، صرف آشنايي با قوانين کشور و قواعد تأمين مصالح جامعه کفايت نميکند؛ زيرا گاه افرادي هستند که در شناخت قوانين و انتخاب ديدگاههاي برتر قدرت خوبي دارند؛ در ميان طرحها و نقشههاي متفاوت براي تأمين مصالح جامعه طرح برتر را تشخيص مي­دهند، ولي در مقام اجراي آن طرح مشکل دارند؛ يعني با بسترها و زمينه‏هاي اجراي آن آشنا نيستند. ازاين‏رو بدون لحاظ کردن مقدمات لازم براي اجراي يک برنامه، وارد فاز اجراي آن مي‏شوند و....