مرزبان مباني اسلام ناب

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

اشاره:

حجتالاسلام و المسلمين محمدي عراقي، سابقه طولاني در آشنايي با علامه مصباح دارند از اين رو بر آن شديم که در زمينههاي مختلف با ايشان مصاحبهاي داشته باشيم. در اين مصاحبه نکات جالبي وجود دارد که براي خوانندگان ميتواند مفيد باشد...