چشمه زلالي براي تشنگان حقيقت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حزبالله تشکلي فکري، سياسي و نظامي است که از ابتداي انقلاب اسلامي در دفتر حضرت امام و تحت اشراف ايشان در سال1980 به طور غيررسمي شکل گرفت. اولين دبيرکل حزبالله شهيدسيدعباس موسوي بود که در سال1992 توسط رژيم صهيونيستي ترور شد و به شهادت رسيد و از آن زمان تا کنون سيدحسن نصرالله دبيرکلي آن را به عهده گرفته است. ايشان توانسته است طي سالهاي گذشته، موفقيتهاي بزرگ و چشمگيري براي مردم لبنان و منطقه به ارمغان بياورد؛ از جمله آن ها ميتوان به شکست رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه در سال 2006(1385) اشاره کرد.

حزبالله در واقع هسته اصلي مقاومت در منطقه محسوب ميشود که امروز به وسعت لبنان، فلسطين، سوريه، عراق،  يمن و... گسترش يافته است. رژيم صهيونيستي به رغم برتريهاي نظامي از جبهه مقاومت شکست خورده و همواره به شدت از آن هراسان است.

بيترديد يکي از مهمترين عوامل موفقيتهاي حزبالله، مربوط به بُعد فکري و ايدئولوژيکي است که با هدف تحقق ارزشهاي اسلامي در جامعه و دفاع از کيان اسلام ناب محمدي، به اعضاي حزبالله منتقل ميشود. شکلگيري و تقويت بعد فکري و ايدئولوژيکي حزبالله بيشتر مرهون زحمات علامه مصباح يزدي بود که طي سفرهاي مکرر ايشان و نمايندگانشان به لبنان، ارتباط مستقيمي با دبير کلي حزبالله و نمايندگان ايشان برقرار ميساخت.

شيخ معين، نماينده رسمي حزبالله لبنان در قم، ناگفتههاي زيادي دارد که در اين مصاحبه به نقش علامه مصباح در تقويت حزبالله لبنان پرداخته است. اين مصاحبه به زبان عربي بوده و براي سهولت خوانندگان به فارسي ترجمه شده است. ...