انقلابي عمل ميكنم

 

انقلابي عمل مي‌كنم

شاخص‌هاي انقلابيگري از نگاه امام خميني(ره)

پاسداري از اسلام

 «اينک که به توفيق و تأييد خداوند، جمهوري اسلامي با دست تواناي ملت متعهد پايهريزي  شده، و آنچه در اين حکومت اسلامي مطرح است اسلام و احکام مترقي آن است، برملت عظيم الشأن ايران است که درتحقق محتواي آن به جميع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، که انبياي عظام از آدم ـ عليهالسلام ـ  تا خاتمالنبيين ـ صليالله عليه وآله وسلم ـ در راه آن کوشش و فداکاري جانفرسا نمودهاند و هيچ مانعي آنان را از اين فريضه بزرگ بازنداشته؛ و همچنين پس از آنان اصحاب متعهد و ائمه اسلام ـعليهم صلواتاللهـ با کوششهاي توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن  کوشيدهاند. و امروز بر ملت  ايران، خصوصاً، و بر جميع مسلمانان، عموماً، واجب است اين امانت الاهي را که در ايران به طور رسمي اعلام شده و در مدتي کوتاه نتايج عظيمي به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ايجاد مقتضيات بقاي آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمايند.»

(وصيتنامه امام راحل(ره))

پاسداري از نعمت انقلاب

«به ملت عزيز ايران توصيه ميکنم که نعمتي که با جهاد عظيم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورديد همچون عزيزترين امور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نماييد و در راه آن، که نعمتي عظيم الاهي و امانت بزرگ خداوندي است کوشش کنيد و از مشکلاتي که در اين صراط مستقيم پيش ميآيد نهراسيد که إن تَنْصروا الله ينْصُرْکُمْ وَيثَبِّتْ اَقدامَکُم و در مشکلات دولت جمهوري اسلامي با جان و دل شريک و در رفع آنها کوشا باشيد، و دولت و مجلس را از خود بدانيد، و چون محبوبي گرامي از آن نگهداري کنيد.»

(وصيتنامه امام راحل(ره))

انقلابي عملکردن

دادستان انقلاب موظف است مجلاتى كه بر ضد مسير ملت است و توطئه‏گر است تمام را توقيف كند، و نويسندگان آنها را دعوت كند به دادگاه و محاكمه كند. موظف است كسانى كه توطئه مى‏كنند و اسم «حزب» روى خودشان مى‏گذارند، رؤساى آنها را بخواهد و آنها را محاكمه كند. ما باز تا چندى مهلت مى‏دهيم به اين قشرهاى فاسد؛ و اين اعلام آخر است و اگر چنانچه در كار خودشان تعديل نكنند و به ملت برنگردند و دست از توطئه‏ها برندارند، خدا مى‏داند انقلابى عمل مى‏كنم. مى‏آيم تهران و رؤسايى كه مسامحه مى‏كنند با آنها انقلابى عمل مى‏كنم. قشرهايى از ارتش كه اطاعت از بالاترها نمى‏كنند و امر آنها را اطاعت نمى‏كنند بايد بدانند كه من با آنها اگر آمدم، انقلابى عمل مى‏كنم. عذرها را كنار بگذاريد! برويد فاسدها را سركوب كنيد، برويد توطئهگرها را سركوبى كنيد؛ مسامحه نكنيد! دولت مسامحه نكند، ارتش مسامحه نكند، ژاندارمرى مسامحه نكند؛ پاسداران مسامحه نكنند.

(صحيفه امام، ج‏9، ص280)

حفظ  انسجام و وحدت

«اگر بخواهيد اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع شود، اين انگيزه الاهي را که خداوند تعالي در قرآن کريم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهيد؛ و در مقابل  اين انگيزه  که رمز پيروزي و بقاي آن است، فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف است... امروز و در آتيه نيز آنچه براي ملت ايران و مسلمانان جهان بايد مطرح باشد و اهميت آن را در نظر گيرند، خنثيکردن تبليغات تفرقهافکنِ خانهبرانداز است. توصيه اينجانب به مسلمين و خصوص ايرانيان بهويژه درعصر حاضر، آن است که در مقابل اين توطئهها عکسالعمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممکن افزايش دهند و کفار و منافقان را مأيوس نمايند.»

(وصيتنامه امام راحل(ره))

از مردم جدا نبودن

مردميبودن، از مؤلفه هاي مورد تاکيد امام(ره) است که ميتوان آن را در زمره ويژگيهاي فرد انقلابي دانست. امام(ره) در اين باره ميفرمايند: «امروز روزي است که بايد حفظ کنيد شما اسلام را، اسلام را بايد حفظ کنيد. حفظ اسلام به اين است که اعمالتان را تعديل کنيد، با مردم رفتار خوب بکنيد، برادر باشيد با مردم، مردم را اينطور حساب نکنيد.... شما هم از همين مردميد، از همين جمعيتيد، شما کاري نکنيد که مردم از شما بترسند، شما کاري بکنيد که مردم به شما متوجه بشوند، کاري بکنيد که مردم محبت به شما بکنند، پشتيبان شما باشند. اگر مردم پشتبيان يک حکومتي باشند، اين حکومت سقوط ندارد، اگر يک ملت پشتيبان يک رژيمي باشند، آن رژيم از بين نخواهد رفت.»

(صحيفه نور، ج7 ص253)

مقابله با نفوذ

«وصيت اينجانب به حوزههاي مقدسة علميه آن است که کراراً عرض نمودهام که در اين زمان که مخالفين اسلام و جمهوري اسلامي کمر به براندازي اسلام بستهاند و از هر راه ممکن براي اين مقصد شيطاني کوشش مينمايند، و يکي از راههاي بااهميت براي مقصد شوم آنان و خطرناک براي اسلام و حوزههاي اسلامي نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزههاي علميه است .... لازم است همه با هوشياري اين قسم توطئه را خنثي نمايند.»

(وصيتنامه امام راحل(ره))

نفي هرج و مرج طلبي

«شما خيال نکنيد که حالايي که انقلاب شده پس ما هر کاري دلمان مي خواهد بکنيم. ضد انقلابيها جزء شماها ميشوند، شما هم نميشناسيد آنها را، تحريک هم ميکنند، ميريزيد ميشکنيد و يک مملکت را اينطوري نمايش ميدهيد که اينجا هرج و مرج است، يک مملکت هرج و مرجي است... آداب اسلامي اين است که هر کسي موظف بداند خودش را به اينکه حفظ حدود و ثغور را بکند، نه اينکه هرکس هر کاري، هر کميتهاي دلش ميخواهد هر کاري بکند، از او بپرسند چرا، ميگويد انقلاب است. هر پاسداري هر کاري دلش ميخواهد بکند از او بپرسند، ميگويد اين انقلاب است. هر جواني هر کاري ميخواهد بکند، بگويد انقلاب است، معنايش اين است که اصلاً انقلاب آن هم انقلاب اسلامي هرج و مرج است، انقلاب اسلامي حکومت جنگل است. اين غلط است بايد موازين داشته باشد.»

(صحيفه نور، ج10 ص137)

پرهيز از تندروي

«به فرزندان انقلابي‏‌ام بفرماييد که تندروي عاقبت خوبي ندارد.».

(صحيفه امام، ج‏21، ص368)

عادت به سادهزيستي

«اگر بخواهيد بيخوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع کنيد و ابرقدرتان و سلاحهاي پيشرفته آنان و شياطين و توطئههاي آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را ازميدان به در نکند خود را به سادهزيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد...»

(صحيفه نور، ج19ص11)