اعتدال در قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

علي‌اکبر عالميان

اعتدال از ريشة عدل، به معني ميانه‌گيريِ مابين دو حالت يک چيز از نظر کمي و کيفي و تناسب برقرار کردن ميان آن دو است. چنان‌که به روزها و شب‌هاي بهاري و پاييزي که اندازه يکديگرند، «اعتدال بهاري و پاييزي» گفته مي‌شود. البته به معناي راست و متوسط هم آمده است. برگردان فارسي اعتدال «ميانه‌روي» است که به پرهيز از افراط و تفريط در هر کاري اطلاق مي‌شود و واژه معادل عربي آن «اقتصاد» است که در فرهنگ اسلامي کاربرد بيشتري دارد...