نخبگان نقابدار

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

غلام حسين بَجَلي
آشنايي و ارتباط ايرانيان با تمدن غرب در دو سده اخير، تبعات بسياري را به دنبال داشته است . مشاهده پيشرفت هاي فني، اقتصادي و.... اروپايي ها و فاصله موجود ميان كشورهاي استعمار گر و استعمار زده، موجب شكل گيري احساس خود باختگي شديد در محصلينا عزاميبهغرب گرديد، اين دانش آموختگان در كنار آشنايي محدود با دانش هاي نوين ، به يادگيري اصول و مولفه هاي اساسي فرهنگ غربي پرداخته و عمدتا در بازگشت از ديار فرنگ ، به مبلغي چيره دست براي فرهنگ غربي و سازمان هاي جاسوسي و سياسي غرب تبديل شدند...