حرف آخر - آرمان رهبری این بار محقق می‌شود

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مهندس مهدي بازرگان، رئيس دولت موقت ايران را مي‌توان مولود فضاي باز سياسي خواند که دمکرات‌هاي آمريکا براي جلوگيري از هرگونه انقلابي او را به رژيم شاه ديکته کردند. فضاي به اصطلاح باز سياسي، سفره‌اي بود براي نيروهاي ملي، مذهبي تا روحانيت انقلابي و مردم بود. در اين فضا مردم با رهبري روحانيت انقلابي حرکتي اصيل و برخواسته از مساجد و حسينيه‌ها را آغاز و انقلاب اسلامي را رقم زدند. در آستانه پيروزي انقلاب، بازرگان و دوستان او توانستند خود را ....