معرفی کتاب

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

اکثر متفکران و بيشتر مکاتب سياسي حکومت را براي جامعه بشري امري ضروري مي‌شمارند و تشکيل حکومت براي جامعه را امري اجتناب ناپذير مي‌دانند؛ به‌گونه‌اي که بدون تشکيل حکومت مردم به اهداف مادي و معنوي خود نخواهند رسيد و انسان‌ها از دستيابي به بسياري از حقوق و کمالات لايق خود محروم خواهند ماند...