پیشرفت و عملکرد دولت‌ها ‏

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

رفتارشناسي دولت‌ها نسبت به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، يکي از موضوعات مهمي است که بايد مورد بررسي قرار گيرد. قبل از ورود به بحث، بايستي رويکرد رقيب را کاملا شناخت.

از آن‌جا که واژه‌ي پيشرفت در ادبيات جمهوري اسلامي جايگزين توسعه است در ابتدا به عنوان مقدمه؛ به تبيين مفهوم توسعه مي‌پردازيم....