حرف اول- راهي جز انتخاب نداريم اما شرافتمندانه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سرانگشت من-تو-او؛ ما-شما-ايشان، روي يک برگِ رأي، سرنوشت کشور و ملت و انقلاب عزيزمان را رقم خواهد زد. در شرايطي که دشمنان انقلاب اسلامي اين روزها با تمام توان رسانه­اي خود نوک تيز حملات سهمگينشان را متوجه انتخابات رياست جمهوري ما کرده­اند، يعني اين‌که انتخابات بسيار سرنوشت‌ساز است يا براي ما و به مصلحت کشور و ملت و نظام، چنان‌چه در صحنه حضور يابيم و به وظيفه‌ي انقلابي خود آن‌گونه که بايد و شايد عمل کنيم و يا براي دشمن و به نفع و دلخواه بيگانگان، اگر صحنه را از اصل رها کنيم ويا تن به نيات پليد و رأي به اراده‌ي شيطاني و بها به خواست ناحق او دهيم. ...